Zorgprogramma

Voor wie?

Voor mensen met de diagnose diabetes mellitus (suikerziekte).
Bij diabetes kan het lichaam het bloedsuikergehalte zelf niet meer in evenwicht houden. Lees meer

Door wie?

De zorg wordt zoveel mogelijk gegeven in het gezondheidscentrum (de eerste lijn) door:

 • Huisarts
 • Praktijkondersteuner
 • Apotheker
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut (zo nodig)
 • Podotherapeut (zo nodig)
 • Artsenlaboratorium (voor oogonderzoek / fundusfoto’s)

Alleen als het nodig is wordt verwezen naar een specialist.

Wat houdt het zorgprogramma in?

Uw huisarts stelt de diagnose en verwijst u naar de praktijkondersteuner voor regelmatige controles en het organiseren van de verdere zorg. Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan informatie over de ziekte en de gevolgen. De huisarts en de praktijkondersteuner vormen een hecht team: uw behandeling wordt regelmatig doorgesproken.

Gezonde leefstijl

De behandeling bestaat in de eerste plaats uit het benadrukken van een gezonde leefstijl:

 • gezonde voeding
 • veel bewegen
 • afvallen
 • niet roken.

Als aanpassing van de leefstijl  niet voldoende is worden geneesmiddelen voorgeschreven. Bij een kleinere groep zal het op den duur nodig zijn te starten met insuline.

Controles

Bij de controles wordt ook gekeken naar andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten (hoge bloeddruk, hoog cholesterol) en naar gevolgen van diabetes (hart- en vaatziekten, verminderde nierfunctie).

De praktijkondersteuner besteedt veel aandacht aan voorlichting en het bevorderen van een goede leefstijl. Vaak verwijst zij naar de diëtist voor verdere voorlichting over voeding en hulp bij afvallen. Bij voetproblemen verwijst zij naar de podotherapeut. Tenminste eenmaal per twee jaar worden fundusfoto’s (netvliesfoto’s) gemaakt om te zien of er schade is opgetreden aan de bloedvaten in de ogen.

Medicatie

Als er medicijnen voorgeschreven worden voor de diabetes of voor de bloeddruk, het cholesterol etc. speelt de apotheker een belangrijke rol bij het bewaken van de geneesmiddelen. De apotheker gaat na of geneesmiddelen gecombineerd kunnen worden en of andere aandoeningen een probleem geven met het gebruik een middel. Huisarts en apotheker spreken elkaar dagelijks over eventuele vragen rond het geneesmiddelgebruik.

Jaarcontrole

Eenmaal per jaar vindt een jaarcontrole plaats eerst bij de praktijkondersteuner en daarna bij de huisarts: de puntjes worden op de i gezet en vragen worden besproken. De diabeteszorg wordt bekeken in het kader van al uw chronische aandoeningen.

Endocrinologie LUMC

Als er zich vragen of problemen voordoen die we niet in het gezondheidscentrum kunnen oplossen wordt u verwezen naar een specialist in het ziekenhuis. Met de afdeling endocrinologie van het LUMC zijn goede contacten en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt rond verwijzen en terugverwijzen.

Kwaliteit

Elk jaar worden cijfers over de zorg in kaart gebracht en beoordeeld waar de zorg nog beter kan.