Alleen met uw toestemming

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Zonder uw toestemming kunnen andere artsen en apotheken uw gegevens niet inzien, ook niet in noodsituaties.

Betere zorg door volledige informatie

Ziekte of een ongeval komen vaak onverwacht. U kunt zomaar bij een onbekende apotheek of bij de dokterspost terecht komen. Om zo goed mogelijk te kunnen handelen – zodat u bijvoorbeeld geen pillen krijgt die niet werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt – wil de zorgverlener uw belangrijkste medische gegevens inzien. Dit kan alleen met uw toestemming.

Toestemming geven

Download het toestemmingsformulier of ga naar www.ikgeeftoestemming.nl om toestemming te geven (DigiD met SMS functie). U kunt ook aan de assistente een formulier vragen.

Heeft u nog twijfels?

Als u twijfelt of u wel of niet toestemming wilt geven dan is het goed om dit met uw huisarts of apotheker te bespreken. Zij kunnen u helpen om een goede afweging te maken, die past bij uw specifieke situatie.

Lees meer informatie over het uitwisselen van medische gegevens.

Een praktijkvoorbeeld

Mevrouw De Jong heeft hartklachten. Hiervoor slikt ze sinds kort nieuwe medicijnen. Ze heeft al een paar weken last van een nare hoest. Haar huisarts stelt voor als ze blijft hoesten een nieuwe afspraak te maken voor andere medicijnen. De klachten van Mevrouw De Jong zijn op een gegeven moment zo ernstig dat ze een beroep moet doen op de huisartsenpost. De dienst-doende huisarts op de post  ziet in haar gegevens dat haar eigen huisarts een ander medicijn wil voorschrijven als ze blijft hoesten. Hij schrijft het nieuwe recept voor en stuurt via het beveiligde netwerk een bericht naar de eigen huisarts, zodat die bij de vervolgafspraak weet wat er is gebeurd.