Huisartsenpraktijk Stevenshof werkt samen met diverse andere zorgverleners. Onder andere met:

  • Academische Apotheek Stevenshof
  • Fysiotherapie Stevenshof
  • ELP-groep
  • diëtiste Susanne Berbee
  • huisartsenpraktijk Praktijk op 11

Al deze partijen samen verenigen zich in het Wijksamenwerkingsverband Stevenszorg, met als doel om de zorg in onze wijk voor veel voorkomende chronische ziekten zo goed mogelijk te leveren, zo dicht mogelijk bij huis.

Als Wijksamenwerkingsverband Stevenszorg vormen we, samen met vele andere wijksamenwerkingsverbanden, de regio-organisatie Rijn&Duin. Die organisatie ondersteunt ons onder andere bij het actueel houden van de zorgprogramma’s. Voor meer informatie: zie deze link

Voor meer informatie over Stevenszorg: zie deze website of klik op het logo hieronder