Zorgprogramma

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor mensen met COPD (chronic obstructive pulmonary disease)

Door wie?

Samenwerking tussen de huisarts, praktijkondersteuner,  fysiotherapeut, apotheek en diëtist. Allen zijn gehuisvest in gezondheidscentrum Stevenshof.

Wat houdt het zorgprogramma in?

De diagnose COPD wordt gesteld op basis van het klachtenpatroon, de rookgeschiedenis en met behulp van longfunctieonderzoek (de zogeheten spirometrie). Als de diagnose COPD gesteld is, wordt met de huisarts besproken wat de beste behandeling is. Hiervoor kan verwezen worden naar de praktijkondersteuner (bijvoorbeeld voor hulp bij stoppen met roken), naar de diëtiste (voor bijvoorbeeld advies over gezonde voeding of bij ondergewicht), naar de fysiotherapeut (voor specifiek beweegadvies) of naar de apotheek (voor advies bij medicijngebruik).

De spirometrie wordt bij patiënten met COPD jaarlijks herhaald, om eventuele toename van ziekte-activiteit vast te leggen.