We hebben in onze praktijk de privacy van onze patiënten hoog in het vaandel staan. We proberen daarom zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met die privacy. Dit betekent een aantal praktische zaken:

  • We zullen medische informatie aan de telefoon alleen meedelen aan de patiënt om wie het gaat. Dat betekent dus dat uitslagen niet opgevraagd mogen worden door de partner/ouder/kind van de patiënt, tenzij daar uitdrukkelijk door de patiënt toestemming voor gegeven is.
  • We zullen bij telefonisch contact geen voicemail inspreken die medische informatie bevat. Wel kunnen we verzoeken de praktijk terug te bellen. Dit omdat we bij een voicemail niet kunnen controleren door wie de voicemail wordt afgeluisterd.
  • Onze praktijk heeft een e-mailadres. Dit adres is uitdrukkelijk niet bedoeld voor medische vragen. Hiervoor kan de praktijk gebeld worden, of kan er een e-consult worden aangevraagd via MijnGezondheid.net.
  • Vanuit onze praktijk kan alleen, onder specifieke voorwaarden, gemaild worden met een beveiligde e-mailmethode. In de ontvangen e-mail vindt u dan instructie hoe deze mail te lezen.
  • Aan de balie zal medische informatie (bijvoorbeeld uitslagen van onderzoeken of recepten) alleen aan de betreffende patiënt meegedeeld worden. Ook bijvoorbeeld verwijsbrieven die klaar staan kunnen alleen door de patiënt zelf opgehaald kunnen worden, tenzij die uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven aan iemand anders.
  • Onze praktijk werkt intensief samen met Apotheek Stevenshof, om de best mogelijke zorg te realiseren. Door deze samenwerking kan de apotheker specifieke medische informatie inzien (bijvoorbeeld uitslagen van bloedonderzoek). Als u hier bezwaar tegen heeft, laat dit dan weten bij de huisarts of bij de apotheek.
  • Onze praktijk werkt mee aan het digitaal anoniem gegevens verzamelen over het gebruik van huisartsenzorg in Nederland. Als u niet akkoord bent met het verzamelen van deze anonieme gegevens, dan verzoeken wij u dit te melden bij ons in de praktijk (via de balie, telefonisch of via de huisarts). Wij zorgen dan dat deze optie in het dossier wordt uitgezet.

De overige zaken omtrent privacy in onze praktijk is te lezen in onze Privacyverklaring (hier te downloaden)