Bij de behandeling van een chronische aandoening zijn vaak verschillende soorten zorgverleners betrokken. Voor een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen hebben wij daarom zogeheten zorgprogramma’s ontwikkelt. Een zorgprogramma is een pakket van afspraken over onze zorg aan u. Wanneer verwijst uw huisarts u door? En wie houden de huisarts op de hoogte over uw behandeling? Ook hebben we afgesproken welke zorgverlener uw behandeling coördineert en aanspreekpunt is voor u en de andere zorgverleners.