Wat is het?

Vanaf maart 2020 start in Gezondheidscentrum Stevenshof de Gecombineerde Leeftstijlinterventie, kortweg de GLI. Met dit project willen de leefstijlcoaches Annemarie Bol (ook psychosomatisch fysiotherapeut), Susanne Berbee (ook diëtiste) en Hannie Piels gemotiveerde mensen helpen hun leefstijl op een gezonde manier te veranderen.

Hoe?

De methode is een combinatie van aandacht voor voeding, beweging, en gedragsverandering. Ook thema’s als slaap, ontspanning en stressmanagement komen aan de orde.

Hoe lang?

Het programma duurt 2 jaar. In de eerste 8 maanden (het basisprogramma) zijn er maandelijkse bijeenkomsten met verschillende thema’s, erna is er een periode van 16 maanden 2-maandelijkse bijeenkomsten (het onderhoudsprogramma) om de leefstijlverandering te volgen.

Meedoen?

Om mee te doen moeten mensen 18 jaar of ouder zijn, een BMI (Body-Mass Index, de verhouding lengte tot gewicht) van 30 of hoger hebben (of 25 in combinatie met hart- en/of vaatziekten of suikerziekte) en vooral gemotiveerd zijn. Mensen kunnen zichzelf aanmelden, bijvoorbeeld via de zorgverzekeraar (Zorg&Zekerheid), of kunnen vragen om een verwijzing via de huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of psycholoog.

Meer weten?

Zie voor meer informatie deze website

 

 

 

Meerdere aanbieders

Ook mw. Hannie Piels is leefstijlcoach. Zij begeleidt ook groepen, o.a. in de Stevenshof (in het clubgebouw van de IJsvereniging aan de Dobbedreef op woensdag). Op haar website is hier meer informatie over te vinden: www.bonstato.eu . Neem vooral met haar contact op bij interesse.