Uitnodiging

Mensen van 60 jaar en ouder en risicogroepen (patiënten met een hoger risico op een gecompliceerd verloop van de griep) ontvangen ieder najaar een uitnodiging voor de griepprik.

Kinderen

Kinderen onder 6 jaar die voor het eerst de griepprik krijgen, krijgen twee injecties met een tussenpoos van vier weken.

Nut van de griepprik

De griepprik maakt de kans om griep te krijgen veel kleiner. Als u toch griep krijgt, dan verloopt de ziekte meestal minder ernstig. Bovendien verkleint de griepprik de kans op complicaties, zoals longontsteking of op verergering van uw ‘eigen’ ziekte (bijvoorbeeld astma, COPD of diabetes mellitus).

Informatie

Op de website van het RIVM vindt u informatie over de jaarlijkse griepprik voor mensen van 60 jaar en ouder en bepaalde risicogroepen. Ook op de website thuisarts.nl vindt u hier meer informatie over.