Onze praktijk is open voor nieuwe patiënten uit de wijk Stevenshof waarbij de postcode met 2331 begint. U kunt zich inschrijven bij het duo mw. Schuuring & dhr. Eekhof, of mw. Bakker & dhr. van der Spruit.

Als u een voorkeur heeft voor één van de huisartsen dan houden wij daar rekening mee. Zeker als uw partner of een ander gezinslid daar al ingeschreven staat.

Inschrijfformulier

U kunt zich inschrijven door het inschrijfformulier te downloaden en te printen. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier afgeven bij de balie van de huisartsenpraktijk.

Kennis maken

De huisartsen vinden het prettig om een kennismakingsgesprek te hebben met nieuwe patiënten in de praktijk. Naast kennismaken kunnen we ook eventuele vragen over de medische gegevens bespreken. Zo’n gesprek kan plaatsvinden als de medische gegevens ontvangen zijn van de vorige huisarts. De assistente zal u dan benaderen om een afspraak voor een kennismakingsgesprek te plannen.

U kunt daarnaast ook zelf een afspraak voor een kennismakingsgesprek maken via 071 – 531 93 00, om te kijken of u patiënt wilt worden in de praktijk.

Legitimatie

U bent verplicht uzelf éénmalig bij de huisartsenpraktijk te legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. U kunt uw legitimatiebewijs laten zien bij de inschrijving of bij de eerste afspraak.
Het Burgerservicenummer (BSN) dat op het legitimatiebewijs staat wordt opgenomen in onze administratie. Zo zijn persoonsverwisselingen uitgesloten.

Uitschrijven bij uw vorige huisarts

Geef aan uw vorige huisarts door dat u zich bij een nieuwe huisarts ingeschreven heeft. Vraagt u dan aan uw vorige huisarts om uw medische dossier op te sturen naar uw nieuwe huisarts. Onze praktijk werkt daarbij volgens de adviezen van de KNMG wat betreft dossieroverdracht (zie hier).