Huisartsenpraktijk Stevenshof heeft een klachtenregeling. Als u ontevreden bent over de geleverde zorg, kunt u als patiënt op drie manieren uw klacht kenbaar maken:

    • U kunt uw klacht bespreken met de desbetreffende hulpverlener.
    • U kunt uw klacht schriftelijk en ondertekend delen met de klachtenfunctionaris van huisartsenpraktijk Stevenshof. De klachtenfunctionaris is per e-mail: huisartsen@gcstevenshof.nl. bereikbaar. De klacht dient te zijn voorzien van naam en adres van de klager. Via deze link komt u bij het klachtenreglement.
    • Uw klachten schriftelijk indienen bij een klachten- en geschillencommissie. Via deze website vindt u daar meer informatie over.