Zorgprogramma

Voor wie?

Het zorgprogramma Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is gericht op patiënten met psychische klachten.

Door wie?

De zorg wordt gerealiseerd in samenwerking tussen de huisarts, de praktijkondersteuner voor GGZ in de huisartspraktijk (POH-GGZ), de psychosomatisch werkend fysiotherapeut in het gezondheidscentrum, de ELPgroep en het sociaal wijkteam. Als er sprake is van medicatie die voorgeschreven wordt, dan wordt er nauw samengewerkt met de apotheek. Alle partners zijn gevestigd in Gezondheidscentrum Stevenshof.  De samenwerkingspartners hebben goede afspraken gemaakt over onderlinge bereikbaarheid en overdracht van gegevens, rekening houdend met privacybescherming.
Er bestaan diverse contacten met tweedelijnsinstellingen. Omdat we met hen geen specifieke samenwerkingsafspraken hebben valt de door hen geleverde zorg buiten ons zorgprogramma.

Wat houdt het zorgprogramma in?

De inzet van onze inspanning  is het leveren van laagdrempelige zorg op maat. Dat wil zeggen dat we ons inspannen om zorg te leveren die rekening houdt met de wensen van de patiënt en met de ernst en de complexiteit van de klachten.  De huisarts probeert eerst samen met de patiënt zo goed mogelijk de vraag te formuleren. Vervolgens wordt een inschatting gemaakt van de ernst en de complexiteit van de klachten. Vaak zal de huisarts de hulp van de POH-GGZ inroepen. Als de problematiek duidelijk genoeg is wordt een advies gegeven over een mogelijke vervolgbehandeling. Daarbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de wensen van de patiënt. Mogelijkheden zijn: gesprekken (soms in combinatie met medicatie) in de huisartsenpraktijk, verdere diagnostiek en gespreksbegeleiding door de eerstelijnspsycholoog, een meer lichaamsgerichte benadering door de psychosomatisch werkend fysiotherapeut, meer praktisch gerichte hulp door het maatschappelijk werk, of vervolgdiagnostiek door een psychiater. De psychiater beschouwt zichzelf als tweedelijns behandelaar. In de praktijk blijkt het aantal contacten met de psychiater beperkt en kan de behandeling door de andere partners meestal weer overgenomen worden.
Gecombineerde begeleiding is ook mogelijk. Het gaat dan vaak om medicatieverstrekking door de huisarts en begeleiding door een van de samenwerkingspartners.
In een beperkt aantal gevallen is een verwijzing naar een instelling voor tweedelijns-GGZ op zijn plaats. Het gaat bijvoorbeeld om Rivierduinen of De Brijder. Ook daar wordt de behandeling meestal door meerdere soorten hulpverleners in samenwerking geleverd.