De praktijkondersteuners nemen een aantal taken van de huisarts over. Zij hebben hiervoor aanvullende scholing gehad. Zij voeren zelfstandig taken uit in de vorm van spreekuren, huisbezoeken, voorlichting en instructie. De praktijkondersteuner en de huisarts hebben regelmatig overleg. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.

In onze huisartsenpraktijk werken zes praktijkondersteuners:

 • Marja Hanemaaijer
 • Anja Hoek
 • Gerda Koole
 • Maria Rosmolen
 • Carolien van de Wetering

Aanwezigheid

           
Marja Hanemaaijer maandag woensdag
Anja Hoek maandag donderdag vrijdag
Gerda Koole dinsdag woensdag vrijdag
Maria Rosmolen maandag dinsdag ochtend woensdag donderdag
Carolien van de Wetering woensdag donderdag vrijdag

Spreekuren

De praktijkondersteuners houden spreekuren voor de inventarisatie, behandeling en begeleiding van:

 • suikerziekte (= diabetes mellitus)
 • hoge bloeddruk (= hypertensie) en hart- en vaatziekten
 • stoppen met roken
 • longziekten (COPD en astma)
 • kwetsbare ouderen (inclusief huisbezoeken)
 • psychische klachten (o.a. somberheid, angst, overspannenheid, stressklachten, rouw)

Vaak vinden driemaandelijkse controles plaats. Bijvoorbeeld bij mensen met suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. Deze controles gaan volgens de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. En in nauwe samenwerking met uw huisarts.

Begeleiding Stoppen met roken

Begeleiding bij het stoppen met roken wordt vergoed vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.

De eventuele medicijnen daarbij (nicotinevervangende middelen of andere medicijnen) gaan wel van uw eigen risico af.

 

 

Marja Hanemaaijer

Sinds 1997 werkzaam in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden:

 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • hart- en vaatziekten / hypertensie
 • hartfalen
 • stoppen met roken
 • astma/COPD

Spreekuur op maandag en woensdagochtend

Anja Hoek

Aandachtsgebieden:

 • kwetsbare ouderen
 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • hart- en vaatziekten / hypertensie
 • hartfalen
 • stoppen met roken
 • astma/COPD

Spreekuur op maandag, donderdag en vrijdag

Gerda Koole

Sinds 2014 werkzaam als POH-GGZ in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden: geestelijke gezondheidszorg (klachten op het gebied van o.a. angst, stemming, rouw, relatie, stress/burnout/overspannenheid, slapeloosheid)

Spreekuur op dinsdag, woensdag en vrijdag.

 

Maria Rosmolen

Sinds 1990 werkzaam in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden:

 • diabetes mellitus (suikerziekte)
 • hart- en vaatziekten / hypertensie
 • hartfalen
 • stoppen met roken
 • astma/COPD

Spreekuur op maandag, dinsdag ochtend, woensdag en donderdag

 

Fleur Godijn-van Rest (praktijkmanager)

Sinds1998 werkzaam in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Begonnen als centrumassistente en sinds 2017 ook werkzaam als praktijkmanager.

Carolien van de Wetering

Sinds 2021 werkzaam als POH-GGZ in huisartsenpraktijk Stevenshof.

Aandachtsgebieden: geestelijke gezondheidszorg (klachten op het gebied van o.a. angst, stemming, rouw, relatie, stress/burnout/overspannenheid, slapeloosheid)

Spreekuur op woensdag, donderdag en vrijdag.