Zorgprogramma

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor volwassenen (zowel mannen als vrouwen) met ongewenst urineverlies.

Door wie?

Samenwerking tussen:

  • huisartsen
  • fysiotherapeuten in Gezondheidscentrum Stevenshof
  • diëtist Stevenshof (Susanne Berbée)
  • Apotheek Stevenshof
  • Verloskundige Maatschap Lammenschans
  • thuiszorgorganisaties Activite en Libertas

Wat houdt het zorgprogramma in?

U wordt eerst door de huisarts gezien. Het onderzoek, de behandeling en/of verwijzing vindt plaats volgens de richtlijnen van het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). Afhankelijk van uw klachten wordt u verwezen naar de fysiotherapeut met aandachtsgebied bekkenklachten in het gezondheidscentrum.
De apotheek begeleidt u in het gebruik van incontinentiemateriaal. In het geval van overgewicht kan een verwijzing naar de diëtiste zinvol zijn.
De medewerkers van de thuiszorg hebben een signalerende functie op gebied van urine-incontinentie en het (verkeerd) gebruik van incontinentiemateriaal.
De verschillende hulpverleners informeren elkaar schriftelijk en/of mondeling over het verloop van de klachten en behandeling.