Zorgprogramma

Met dit zorgprogramma willen we zoveel mogelijk problemen voorkomen of al aan pakken als ze nog klein zijn.

Voor wie?

Dit zorgprogramma is bedoeld voor ouderen van 75 jaar of ouder met veel zorg, die afhankelijk zijn van zorg of een grotere kans maken op complicaties. Problemen die u wellicht het gevoel geven dat u kwetsbaarder bent dan voorheen.

Door wie?

De zorg wordt gerealiseerd door nauwe samenwerking tussen huisarts, praktijkondersteuner ouderenzorg (POH-ouderenzorg), thuiszorg, fysiotherapie, diëtist en apotheker. Het team wordt inhoudelijk ondersteund door huisarts mw. M. Hensing (werkzaam in huisartsenpraktijk Zaaijer, Zaaijer & Hensing) die zich heeft toegelegd op ouderenzorg.

Wat houdt het zorgprogramma in?

Het zorgprogramma is er op gericht u te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Er wordt aandacht besteed aan zaken die u zelf belangrijk vindt. In dit zorgprogramma gaat het niet om ziekten maar om zo goed mogelijk te blijven functioneren, dus om kwaliteit van leven.

Uw zorgbehoefte in kaart brengen

De spil in deze zorg is de POH-ouderenzorg in onze huisartspraktijk. Zij werkt samen met uw huisarts. Uw huisarts bekijkt of u mogelijk in deze groep valt en zal u vragen of u in contact gebracht wilt worden met de POH-ouderenzorg. De POH-ouderenzorg komt dan in de meeste gevallen bij u thuis langs.  Aan de hand van een vragenlijst bekijken we samen welke problemen u ondervindt op gebieden die voor uw zelfstandig functioneren belangrijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om voeding, zelfverzorging, kunnen bewegen, risico op vallen, geheugen en medicijngebruik. We hebben het er ook over of u mantelzorgers heeft en op wie u in geval van nood een beroep kunt doen.

Persoonlijk zorgplan

Als er problemen zijn dan stellen we samen met u doelen op. Afhankelijk van de problemen en de doelen schakelen we ook andere zorgverleners of uw mantelzorgers in. De doelen schrijven we in een zogenaamd zorgplan. Het zorgplan zit in een map en staat bij u thuis. Alle betrokken hulpverleners maken ook notities van hun begeleiding, zodat u, uw mantelzorgers en uw andere hulpverleners op de hoogte zijn. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat we uw problemen bespreken in het gemeenschappelijk overleg van de hulpverleners in de wijk Stevenshof. Wij overleggen dit altijd vooraf met u en uw mantelzorgers.