Een herhaalrecept is een recept dat uw huisarts al eens voor u heeft uitgeschreven. U kunt geen recept aanvragen voor een geneesmiddel of hulpmiddel dat u nog niet eerder heeft gebruikt. Al uw aanvragen worden per keer beoordeeld door een apotheker en uw eigen huisarts.

U kunt op verschillende manieren uw herhaalrecepten aanvragen bij Apotheek Stevenshof. Lees hier over de verschillende mogelijkheden.

Herhaalrecepten die u op wilt halen bij een andere apotheek dan Apotheek Stevenshof kunnen via de assistente aangevraagd worden.