nhg_logo_huisartsenHuisartsenpraktijk Stevenshof is sinds 2006 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Het keurmerk van het NHG geeft aan dat er systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de zorg. Jaarlijks moet de huisartspraktijk drie verbeterplannen opstellen en uitvoeren. De verbeterplannen zijn gericht op:

  • het verbeteren van de kwaliteit van de medisch inhoudelijke zorg
  • de patiëntentevredenheid
  • de praktijkorganisatie

Deze plannen worden beoordeeld en de praktijk wordt doorgelicht door het NHG. Ieder jaar past het NHG de eisen aan en wordt er op nieuwe aspecten gelet. Voorbeelden van onderwerpen waaraan de praktijk de laatste jaren aandacht heeft besteed zijn:

  • een oproepsysteem voor patiënten met hart- en vaatziekte
  • het verbeteren van het aanvragen van herhaalrecepren
  • het prettiger maken van de wachtruimtes

De afgelopen jaren heeft de huisartspraktijk elke keer de doelen behaald en is telkens ook weer voor het volgende jaar geaccrediteerd. Bij de verlening van het keurmerk speelt het oordeel van de patiënt over de kwaliteit van de zorg een belangrijke rol. Hierdoor weten patiënten dat in een geaccrediteerde praktijk serieus rekening gehouden wordt met hun wensen en behoeften.