Wat is neurorevalidatie

Door een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) kunnen zich problemen voordoen op het gebied van mobiliteit, communicatie, eten, drinken en persoonlijke verzorging. Het letsel kan ook ernstige handicaps op het gebied van wonen, werken en relaties met zich meebrengen.

Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren na een NAH. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen.

Waar kan neurorevalidatie mee helpen

Neurorevalidatie richt zich op een zo optimaal mogelijk functioneren met NAH. Het is een leerproces waarbij de mogelijkheden door therapie of aanpassingen wordt doorlopen. Voor gespecialiseerde zorg bij NAH kan de patiënt o.a. terecht voor:

  • Opnieuw aanleren van functies en vaardigheden waarin herstel mogelijk is.
  • Het behouden van functies, vaardigheden en conditie waarin herstel niet mogelijk is (Parkinson, ALS of dementie).
  • Leren toepassen van de geleerde functies en vaardigheden.
  • Voorkomen van complicaties.
  • Optimaliseren van mobiliteitsbeperkingen: moeite met dagelijks bewegen zoals opstaan, gaan zitten, in-en uit bed komen, (trap)lopen, verminderde conditie en/of spierverzwakking na lange immobiliteit.
  • Problemen bij activiteiten in het dagelijkse leven: aan- en uitkleden, wassen, openen van deuren en kranen en huishoudelijke taken.
  • Loopproblemen, balansproblemen en valgevaar.
  • Advisering bij hulpmiddelen en/of aanpassing leefomgeving.

Neurorevalidatie behandeling

In de eerste 3 maanden na hersenletsel vindt herstel voornamelijk plaats door het natuurlijk herstel. Daarom is het van belang om zo snel mogelijk te starten met revalideren. Dit betekent niet dat er na deze tijd geen verbetering meer kan optreden en dat fysiotherapie geen verbetering kan bieden. Fysiotherapie kan ook in een later stadia uitkomst bieden, zodat het functioneren in uw dagelijkse leven makkelijker zal verlopen.

Onze gespecialiseerde fysiotherapeuten bieden uitstekende zorg met persoonlijke aandacht. We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met alles wat er in de omgeving van belang is. Zo proberen we ervoor te zorgen dat het resultaat van de behandeling blijvend is, ook voor de periode na de behandeling.

Het is belangrijk dat u zich realiseert dat niet regelmatig oefenen tot een terugval kan leiden. U leert hoe u zo goed mogelijk met de blijvende beperkingen kunt omgaan. Ook helpt fysiotherapie u om uw fysieke conditie te onderhouden. Daarnaast ondersteunt en adviseert de fysiotherapeut u  en andere hulpverleners die direct betrokken zijn bij de zorgverlening. Ook advisering en oefenen met hulpmiddelen behoort tot de mogelijkheden.