Binnen onze praktijk hebben, Wilma Belt en Annemarie Bol, zich in deze richting gespecialiseerd.
Fysiotherapie bij bekkenklachten richt zich op patiënten met bekkenpijn en problemen met de bekkenbodemspieren (bijv. ongewenst urineverlies).

Rondom de zwangerschap

In de zwangerschap en na de bevalling hebben vrouwen regelmatig last van bekkenpijn. Als dit het normale functioneren zodanig beinvloed dat het huishouden of werk niet meer mogelijk is, kan de huisarts een verwijzing geven voor fysiotherapie bij bekkenklachten.

De behandeling bestaat uit gerichte adviezen voor het op een juiste manier functioneren in het dagelijks leven, zodat u minder pijn heeft en de gewrichten/banden minder zwaar belast.

Daarbij kunnen oefeningen voor  het versterken, stabiliseren, ontspannen en coordinatieverberen van de spieren rond het bekkengebied, u helpen om de zwangerschap beter te “dragen” of om na de bevalling sneller op uw “oude” niveau te functioneren.

Stress-incontinentie

Fysiotherapie bij bekkenklachten is gericht op problemen van de bekkenbodemspieren, o.a. stress-incontinentie. Dit wil zeggen dat cliënten ongewild urineverlies hebben. Bijvoorbeeld tijdens sporten, traplopen, voorover buigen, hoesten en niezen.

Urge-incontinentie

Een ander probleem kan zijn dat de frequentie van het plassen overdag en ’s nachts te hoog is, met allerlei storende sociale gevolgen. Het zijn vervelende problemen, maar met uitleg en bewustwording, oefeningen en adviezen is er iets aan te doen!

Schroom niet om over deze problemen met uw huisarts te praten en om een verwijzing te vragen voor fysiotherapie bij bekkenproblemen.