De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Daarmee zich onderscheidend van de bedrijfsfysiotherapeut die zich vooral richt, om het bedrijf zelf van advies te voorzien.

  • Advisering ten aanzien van de fysieke mogelijkheden tot het verrichten van arbeid.
  • Verhoging van de fysieke belastbaarheid (oa. functiegerichte workhardening).
  • Gezondheidsvoorlichting met individueel advies van de leefstijl.
  • Psychosomatische begeleiding.
  • Beoordeling van het functioneren in de werkomgeving.
  • Actieve beweegprogramma’s voor thuis en op het werk.