COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease (chronische obstructieve longaandoeningen). Dit is de verzamelnaam voor de niet te genezen luchtwegaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Bij COPD hebben patiënten last van de volgende symptomen:

  • Benauwdheid
  • Hoesten en slijm opgeven
  • Prikkelbare luchtwegen
  • Minder inspanningen kunnen doen door kortademigheid
  • Vermoeidheid
  • Gewichtsverlies

COPD is helaas niet te genezen en verergert geleidelijk. Doordat patiënten in toenemende mate last krijgen van benauwdheid bij inspanning, zullen ze geneigd zijn deze inspanningen uit de weg te gaan, waardoor de conditie in de loop der jaren verslechtert. De spierkracht wordt op deze manier niet voldoende onderhouden en neemt ook af. Patiënten met COPD krijgen van de huisarts of specialist medicijnen die leiden tot zwakkere spieren en botontkalking. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat beweging/training voor COPD-patiënten essentieel is om kwaliteit van leven te verbeteren en te behouden. In de meeste gevallen kan de fysiotherapeut helpen om beter om te gaan met COPD. Een fysiotherapeut kan helpen:

  • om op een gemakkelijker manier te ademen
  • om te ontspannen, ook als u benauwd bent
  • om een betere conditie te krijgen en te onderhouden
  • om te leren huffen, zodat vastzittend slijm makkelijker opgehoest kan worden

Wij bieden u individuele behandeling en training in oefengroepen. In de oefengroepen voeren de patiënten een individueel programma uit onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut. De training bestaat voornamelijk uit cardiotraining, om de conditie te verbeteren en spierkrachttraining om de spieren te versterken en het risico op botontkalking te verkleinen. Tijdens de trainingen worden indien nodig controles uitgevoerd van bloeddruk, hartslag en saturatie (zuurstofpercentage). De patiënten die bij ons trainen zijn verwezen door de huisarts, de specialist of de arts van het revalidatiecentrum. Sommige patiënten gebruiken O2 (zuurstof) tijdens het trainen. Dit is door de specialist voorgeschreven zodat deze patiënten effectiever kunnen trainen.