De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van de leeftijd 0 t/m 17 jaar. In deze jaren gebeurt er veel op het gebied van groei en ontwikkeling. Tijdens deze ontwikkelingsfase kunnen er  afwijkingen opgemerkt worden. Zo hebben sommige kinderen een vertraging in de ontwikkeling ten opzichte van hun leeftijdsgenootjes of zijn zij bekend met een aandoening.

Bij problemen in de motorische ontwikkeling  kan het kind worden doorverwezen via de huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing kan een kind via Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) aangemeld worden bij de kinderfysiotherapeut. Aan de hand van de hulpvraag van ouders, leerkracht en/of kind wordt een onderzoek gestart en  aan de hand van de resultaten wordt in overleg een behandelplan opgesteld. Hierna zal  op een speelse en functionele manier aan de motorische vaardigheden van het kind gewerkt worden. Ook zullen de ouders begeleid en geadviseerd worden om hun kind te kunnen ondersteunen in het motorisch ontwikkelproces.

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn zeer divers, maar u kunt denken aan de volgende voorbeelden:
– asymmetrische ontwikkeling bij zuigelingen
– achterblijvende motorische ontwikkeling
– schrijfproblemen
– veel vallen en onhandig bewegen
– houdingsafwijkingen
– orthopedische klachten
– conditieproblemen
– sportblessures

Baby’s

Tijdig signaleren van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is zeer belangrijk.
Vroege interventie kan groot verschil uitmaken in de verdere ontwikkeling van het kind. Lees meer

Peuters en kleuters

Op de peuter- en kleuterleeftijd leert een kind heel veel vaardigheden.
Uw kind kan moeite hebben met deze motorische vaardigheden, waardoor het zich niet zo ontwikkelt en beweegt als andere kinderen van zijn of haar leeftijd. Lees meer

Schoolgaande kinderen 6-12 jaar

In de schoolleeftijd is het sociale aspect van de motoriek heel belangrijk. Het kan zijn dat een kind tijdens het buitenspelen, het spelen op het schoolplein of tijdens de gymles niet goed mee kan doen met de spelletjes. Lees meer

Jongeren (12-18)

In de periode van de groeispurt en de puberteit vinden er veel lichamelijke en geestelijke veranderingen plaats. De groeispurt kan klachten geven aan knieën en enkels, met name als er sprake is van intensief sporten. Lees meer

Sensorische informatieverwerking

Sensorische Informatieverwerking is het kunnen opnemen, selecteren en integreren van informatie die via de zintuigen wordt geregistreerd. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat dit proces goed verloopt. Lees meer