De fysiotherapeuten behandelen, over het algemeen, mensen met stoornissen aan het bewegingsapparaat. Deze klachten kunnen plaatselijk zijn of het gehele lichaam betreffen. De oorzaak van de klacht kan heel eenvoudig zijn, maar is soms moeilijk te achterhalen. De fysiotherapeut onderzoekt, zo nodig in samenwerking met de huisarts of met collega’s, waar uw klachten vandaan komen. De fysiotherapeut overlegt met u welke behandeling voor u het beste is, hoeveel behandelingen er waarschijnlijk nodig zijn en hoe vaak die plaatsvinden.

De behandeling kan bestaan uit:

  • onderzoek en advies
  • manueeltherapeutische technieken
  • oefentherapie (oefeningen ter verbetering / behoud van de beweeglijkheid van gewrichten, ter verbetering van de spierlengte, spierspanning, spierkracht en coördinatie, looppatroon, evenwicht, houding en beweging in het dagelijks leven)
  • medische trainingstherapie / revalidatie
  • specifieke ontspanningsoefeningen / ademhalingsoefeningen
  • massagetechnieken / huidtechnieken

Alle hulpverleners in het gezondheidscentrum hebben geheimhoudingsplicht. Het privacyreglement ligt ter inzage bij de balie van het gezondheidscentrum en is te vinden op de website. Wanneer u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens besproken worden in een overleg kunt u dat aan ons laten weten.