Sinds 1 januari 2015 is er onderscheid gekomen in de vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar en voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar.

Voor (jong)volwassenen vanaf 18 jaar wordt psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ vergoed vanuit uw basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wél onder het eigen risico.

Voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar wordt psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ vergoed vanuit de gemeente waarmee een contract is afgesloten en waarin een kind woonachtig is. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen en er is geen eigen risico. De ELPgroep heeft een contract afgesloten met regio Holland Rijnland. Hieronder vallen de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen, heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts, sociaal wijkteam, jeugdarts of het Jeugd en gezinsteam (JGT). In deze verwijzing staat een voorlopige diagnose vermeld en wordt er een richting gegeven voor de mate waarin u of uw kind psychologische zorg (licht, mild, ernstig) behoeft. De zorg die vergoed wordt, is maximaal 750 minuten. Bij afsluiting van een behandeling van een jeugdige tot 18 jaar, zal een factuur rechtstreeks bij de gemeente worden ingediend en door hen worden vergoed. Bij het afsluiten van het behandeltraject van een client van 18 jaar en ouder, zal de factuur rechtstreeks worden ingediend bij de zorgverzekeraar.