Behandeling psycholoog

In het eerste gesprek legt u uw probleem voor. De eerstelijnspsycholoog stelt de voorlopige diagnose en bespreekt met u wat eraan gedaan kan worden. Samen werkt u vervolgens aan een oplossing.

De psychologen werken praktisch, probleemgericht en in overleg met de huisarts. Gemiddeld is 5 tot 11 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Aansluitend bij de hulpvraag kan o.a. gewerkt wordt vanuit cognitief gedragstherapeutisch kader, middels EMDR, oplossingsgericht kader, inzichtgevend en psychodynamisch kader.

Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier.