Net als de huisarts vindt u de gz-psycholoog (gezondheidszorgspycholoog) in de eerste lijn dichtbij huis. De gz-psycholoog wordt ook wel eerstelijnspsycholoog genoemd.
De psycholoog bespreekt met u de situatie. Aan de hand van vragenlijsten en gesprekken wordt er verder met u gewerkt aan een oplossing.

 Een gz-psycholoog in de eerste lijn is:

  • een universitair opgeleide psycholoog
  • ingeschreven in het BIG-register als gezondheidspsycholoog
  • gekwalificeerd voor de eerstelijn
  • lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen
    (www.lvvp.nl)
  • lid van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen in
    Onderswijskundigen (www.nvo.nl)
  • lid van Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)