Specialisatie:

  • Fysiotherapie
  • COPD (en andere longproblematiek)
  • CVRM /etalagebenen
  • Valpreventie bij kwetsbare ouderen

Lynn begeleidt groepen met COPD-patiënten,  behandelt patiënten individueel in de praktijk en aan huis.

Patiënten met een chronische ziekte en ouderen hebben het meeste baat bij een multidisciplinaire aanpak, d.w.z. dat meerdere hulpverleners rondom een patiënt goed samenwerken en hun behandeling op elkaar afstemmen. Uit de praktijk blijkt dat de kwaliteit van leven van een patiënt verbetert en dat kwetsbare ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Lynn Hansen is een echte teamspeler en zij vindt het een uitdaging om in een team het beste resultaat voor een patiënt te bereiken. Het onderhouden van langdurige contacten en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de patiënt ligt haar goed.

“Samen met de patiënt werken naar een niveau/situatie dat de patiënt met zijn/haar beperking kan omgaan en zelfstandig en goed functioneert, dat geeft voldoening”.

Lynn werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.