Het gezondheidscentrum biedt geïntegreerde (multidisciplinaire) eerstelijnszorg in uw woonomgeving vanuit één locatie. Het gezondheidscentrum biedt de best mogelijke organisatie voor de best mogelijke zorg.

De zorg is vraaggestuurd, voor iedereen toegankelijk, voldoet kwalitatief minimaal aan de professionele maatstaven, is transparant en cliëntgericht.