Privacy

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de zorgverleners. Wij gaan hierbij altijd zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Alle hulpverleners in het gezondheidscentrum hebben geheimhoudingsplicht. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens besproken worden in een overleg, kunt u dat laten weten.

U kunt het privacyreglement downloaden of bij de balie van het gezondheidscentrum opvragen.

Klachten

Gezondheidscentrum Stevenshof heeft een klachtenregeling. U kunt als cliënt op drie manieren uw klacht kenbaar maken:

    • Uw klacht bespreken met de desbetreffende hulpverlener.
    • Uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van Rijncoepel. De klachtenfunctionaris is telefonisch te bereiken op 071-8200374 of per e-mail: klachtenfunctionaris@rijncoepel.nl. Op deze website leest u meer informatie over de klachtenregeling.
    • Uw klachten schriftelijk indienen bij een klachten- en geschillencommissie. Via deze website vindt u daar meer informatie over.