De fysiotherapeuten staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging voor fysiotherapie (KNGF). Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van onze beroepsvereniging. Tevens zijn we bij de volgende lidverenigingen aangesloten: NVMT en NFP.

De praktijk werkt continu aan het verbeteren van kwaliteit. Na een behandelperiode wordt er digitaal een enquête verstuurd om uw mening over onze kwaliteit te vragen. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit natuurlijk aangeven.

Indien u klachten heeft, kunt u deze indienen via de klachtenprocedure. Daarnaast is er ook een privacyreglement. Deze zijn te vinden op de website onder het kopje privacy en klachten.