Verwijzing

Na verwijzing door een (huis)arts kunt u direct een afspraak maken. Neemt u de verwijzing naar het spreekuur mee. Zo kan uw behandeling snel en goed van start gaan.

Eerste consult

Ieder mens heeft te maken met zijn eigen lichaam en eigen omstandigheden. Iedereen uniek. Om de kans van slagen zo hoog mogelijk te maken werken we met een persoonlijk plan van aanpak.

Voor een goede invulling van uw plan bespreken we in het eerste consult uw persoonlijke omstandigheden en factoren die uw gezondheidssituatie bepalen:

  • gezondheid
  • klachten
  • verwachtingen en wensen
  • eet- en leefgewoonten
  • lichaamsbeweging
  • emotionele factoren
  • roken,
  • stress
  • ontspanning

Deze situatie plaatsen we naast de omstandigheden die nodig zijn om uw klachten te verbeteren. We kijken samen of er veranderingen nodig zijn in uw aanpak. Op een zo eenvoudig mogelijke manier en zo dicht mogelijk bij uw leefstijl. U kunt de verandering beter volhouden als die goed bij u past. Zeker op de lange termijn.

Het eerste consult duurt ongeveer 60 minuten.

Vervolgconsult

Tijdens deze  gesprekken bespreken we uw ervaringen met uw persoonlijke plan van aanpak. U kunt vragen stellen en we kunnen uw plan bijstellen.

De frequentie en tijdsduur van de afspraken bekijken we per keer op basis van uw situatie, wensen en voortgang.

Meestal duren vervolgconsulten 15 – 30 minuten.

Individueel of groep

Voedings- en dieetadvies kan individueel of in groepsverband gegeven worden. In cursusverband, op het spreekuur of bij een huisbezoek. We bekijken wat het beste aansluit op uw individuele behoeften.

Geheimhoudingsplicht

Alle hulpverleners in het gezondheidscentrum hebben geheimhoudingsplicht. Wanneer u bezwaar heeft dat uw gegevens besproken worden in een overleg dan kunt u mij dat laten weten.

 

Hulp nodig bij uw voeding en/of dieet?
Bel 06 – 38 34 40 43 of e-mail voor een afspraak.