Weegpunt

Begin dit jaar is vanuit het project Stevenshof Vitaal een activiteit opgestart dat met gewicht te maken heeft, genaamd Het WEEGpunt.

Het doel hierbij is om als bewoners van de Stevenshof elkaar te motiveren en te ondersteunen met het onder controle krijgen en houden van het gewicht.

Het gaat daarbij om eenmaal per week op dinsdagmiddag tussen 17:30-18:30 uur een WEEG- en overweegmoment aan te bieden.

Iedereen is welkom, en een kleine vergoeding van 10 euro per maand wordt gevraagd om de huur van de ruimte in het Buurthuis en aanschaf van papier voor prints of aanschaf van boeken o.i.d. te kunnen bekostigen.

Zie het filmpje hieronder voor meer informatie.