Welzijn Op Recept

Op 12 februari 2016 is het project Welzijn Op Recept gestart.

Bekijk voor meer informatie de pagina op de homepage van de huisartsenpraktijk (aan de linkerzijde op de pagina).