Contracteer informatie met zorgverzekaars

Fysiotherapie Stevenshof tekent voor 2020 geen contracten met:

  • Caresq(=Promovendum, National Academic en Besured)
  • ASR (= de Amersfoortse en Ditzo)
  • – DSW (=in Twente en Stadholland).
  • – Met ONVZ tekenen wij ook geen contract, maar gezien dit een 100% restitutie verzekering is, heeft dit geen consequenties voor u.

Wat betekent het niet tekenen van een contract met betreffende verzekeraars voor u en welke consequenties heeft dit betreft uw vergoeding als u nog steeds bij deze verzekeraar verzekerd bent?

  • In 2020 zult u na elke behandeling gevraagd worden direct te betalen per Pin. (dit geld niet bij ONVZ)
  • U ontvangt de nota van ons welke u zelf kunt indienen bij uw verzekeraar. (dit geld niet bij ONVZ)
  • Bij een naturapolis is de vergoeding ongeveer 70% van het marktconforme tarief wat de verzekeraar hanteert. De hoogte hiervan varieert per verzekeraar en was voor 2019 rond de € 30,00 – € 33,00.
  • Bij een restitutiepolis is de vergoeding 100% van het marktconforme tarief.
  • Fysiotherapie Stevenshof hanteert een eigen prijs, welke te vinden is op onze website. Een intake en gespecialiseerde fysiotherapie kost €48,-; een reguliere zitting fysiotherapie kost €38,-.

Wilt u toch graag fysiotherapeutische zorg bij ons ontvangen waarbij de zorgverzekeraar direct aan ons vergoedt, kies dan voor een andere zorgverzekeraar.

Wij hebben wel contracten afgesloten met alle overige verzekeraars.
Bij deze verzekeraars worden behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wij dienen de factuur rechtstreek in bij de verzekeraar, welke ons rechtstreeks betaalt.

Veranderen van verzekeraar moet voor 31-12-2019, waarna je tot 31-01-2020 kunt kiezen voor een andere verzekering.

Klik hier voor meer informatie