Bezoek huisarts buiten eigen risico

Het verplichte eigen risico voor zorg is de afgelopen jaren fors gestegen. In 2008 was het verplichte eigen risico €150 en dit jaar €350. Uit een recent landelijk onderzoek blijkt dat 9% van de mensen hierdoor minder naar de huisarts gaat. Jammer, want een bezoek aan de huisarts telt niet mee voor het eigen risico.

De kosten van aanvullend onderzoek, zoals laboratorium (SCAL), weefselonderzoek (bv bij een verwijderde moedervlek) en de kosten van geneesmiddelen, vallen wel onder het eigen risico. Ook een door de huisarts voorgestelde behandeling, zoals een verwijzing naar een fysiotherapeut, psycholoog of medisch specialist gaat ten koste van het eigen risico.